Welcome to thegioichaybo! Longer and Stronger Togerther!

phone
Hỗ trợ khách hàng 0903 663 799
header-bottom-right-cart Giỏ hàng 0
header-bottom-right-menu

Điều Khoản Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết (Affiliate) Thế Giới Chạy Bộ

 

1. Mức Phí Hoa Hồng

Phí mà Thế Giới Chạy Bộ (TGCB) sẽ chi trả cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết trong một tháng bất kỳ (“Phí Hoa Hồng”) sẽ được tính theo thời điểm kinh doanh cụ thể. Mức Phí Hoa Hồng được áp dụng tại thời điểm hiện hành là:

Mức Phí Hoa Hồng chung cho các sản phẩm:

Mức Phí Hoa Hồng là 10%

2. Cách Tính Phí Hoa Hồng.

 • Phí Hoa Hồng cho một tháng bất kỳ sẽ được tính dựa trên: 

Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần nhân với Mức Phí Hoa Hồng

 • Tất cả Phí Hoa Hồng trả cho, và nhận bởi Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

 • Phí Hoa Hồng trả cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết được chi trả bằng tiền chuyển khoản ngân hàng của đối tác.

3. Chi Trả Tối Thiểu

 • Phí Hoa Hồng được thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ được cộng vào Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng.

 • TGCB sẽ chi trả Số Dư Tài Khoản cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng, với điều kiện là Số Dư Tài Khoản vào ngày thanh toán đạt mức chi trả tối thiểu 500.000 VNĐ.

 • Nếu Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết dưới mức Chi Trả Tối Thiểu trong một giai đoạn nhất định, TGCB bảo lưu quyền tạm ngừng thanh toán khoản tiền có liên quan cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cho đến kỳ thanh toán mà Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết đạt mức Chi Trả Tối Thiểu.

4. Thanh Toán

Phương thức thanh toán

 • Mức phí hoa hồng sẽ được thanh toán toán bằng hình thức chuyển khoản qua ngân hàng của  Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết. 

Thời gian thanh toán

 • Từ ngày 1 đến này 15 của tháng kế tiếp (tháng T+1), TGCB sẽ đối soát đơn hàng có trạng thái giao dịch thành công phát sinh trong tháng trước đó (tháng T).

 • Từ ngày 16 đến ngày 24 dương lịch hàng tháng (tháng T+1), TGCB sẽ thông báo kết quả đối soát cho đối tác. 

 • Việc thanh toán sẽ được tiến hành vào ngày lịch thứ 25 của tháng (T+1). 

5. Thuế

 • Đối với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là Doanh nghiệp: TGCB sẽ chịu thuế Giá trị gia tăng tại Việt Nam trên giao dịch phát sinh.

 • Đối với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là cá nhân: Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết chịu trách nhiệm chi trả tất cả các khoản thuế của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm nhưng không hạn chế ở thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam…).

 • Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu TGCB phải khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, TGCB sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.

6. Khoản Bồi Hoàn 

TGCB sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng và bảo lưu quyền cấn trừ hoặc thực hiện việc bồi hoàn cho TGCB đối với các giao dịch đã được thanh toán. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Các giao dịch không thỏa điều kiện để được xem là Giao Dịch Thành Công;

 • Giao dịch gian lận được phát hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống của TGCB;

 • Giao dịch thực hiện thông qua sự thông đồng trên cơ sở Người Bán có liên quan đến Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết hoặc Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết mua Sản Phẩm thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết;

 • Giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất, bị trả hàng hoàn tiền theo chính sách của TGCB;

 • Giao dịch được thực hiện thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm nào.

7. Hiệu lực áp dụng

 • Hiệu lực áp dụng từ ngày  01/09/2023 cho đến khi có thông báo điều chỉnh.

Đăng ký Affiliate TẠI ĐÂY
 
 
 

Giỏ hàng

Giỏ hàng của bạn còn trống

Phí ship & thuế được tính ở Trang Thanh Toán

Thanh toán 0₫
Thêm ghi chú Lưu
Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Instagram Icon-Instagram Tiktok Icon-Shopee Shopee
Icon-phone Icon-Shopee Icon-Zalo
back-to-top